Ženy a válka 1866

Ženy a válka 1866

Datum konání: 17. 6. 2024, od 9.30 do 12 hodin

Datum konání: 17. 6. 2024, od 9.30 do 12 hodin

Přednášející: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Iluze ženské neúčasti ve válce může být konstruktem genderovým i kulturním, založeným na sociálním dimorfismu mezi rody.

Pokud se zaměříme na prusko-rakouskou válku, aktivity žen zůstávají omezené. Ošetřovat nemocné se nevymykalo dobovému konstruktu feminity a bylo prověřeno staletími.

Položme si ale otázku, co si o válce myslely samy ženy, jak reagovaly na její průběh, komu kladly za smrt svých blízkých vinu? V podstatě toho moc nevíme – zatímco svědectví mužských pamětníků jsou hojná, o autentických ženských pramenech to rozhodně říct nelze.

Můžeme zmínit literární svědectví Anny Lauermannové Mikschové, filosofky Anny Pammrové. Dětské svědectví zachovala ve svém deníku Marie Riegerová, dcera F. L. Riegra a vnučka F. Palackého, další dětské svědectví nám zanechala pozapomenuté spisovatelka Božena Frídová. Poslední pochází z pera dospělé ženy, Anny Srbové, publikující pod jménem Věnceslava Lužická. Nelze pochybovat o tom, že i další podobné reflexe existují. Zatím ale nevíme, kde.

Místo konání

Místo konání

Hlavní odborné pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové (Gayerova kasárna) Opletalova 334, Hradec Králové

Bližší informace

Bližší informace

Ivana Valášková
+420 734 420 630
ckm@muzeumhk.cz

Kontakt

Kontaktní adresa / Fakturační údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje

Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové 3, 500 03

e-mail: ckm@muzeumhk.cz

centreforcreativemuseology@gmail.com

IČ: 00088382
DIČ: CZ 00088382
Datová schránka: jxfuv52

Mgr. Ivana Valášková

vedoucí centra

+420 734 420 630

Mgr. Sabina Kubizňáková

referentka

+420 602 151 414

Aktivity jsou součástí projektu „Spolupracující tvořivé muzejnictví“, reg. č: 0313000187, a uskutečňují se za finanční podpory Evropské unie.

Více o projektu

Kontakt

Kontaktní adresa / Fakturační údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje

Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové 3, 500 03

e-mail: ckm@muzeumhk.cz

centreforcreativemuseology@gmail.com

IČ: 00088382
DIČ: CZ 00088382
Datová schránka: jxfuv52

Mgr. Ivana Valášková

vedoucí centra

+420 734 420 630

Mgr. Sabina Kubizňáková

referentka

+420 602 151 414

Aktivity jsou součástí projektu „Spolupracující tvořivé muzejnictví“, reg. č: 0313000187, a uskutečňují se za finanční podpory Evropské unie.

Více o projektu

Kontakt

Kontaktní adresa / Fakturační údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje

Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové 3, 500 03

e-mail: ckm@muzeumhk.cz

centreforcreativemuseology@gmail.com

IČ: 00088382
DIČ: CZ 00088382
Datová schránka: jxfuv52

Mgr. Ivana Valášková

vedoucí centra

+420 734 420 630

Mgr. Sabina Kubizňáková

referentka

+420 602 151 414

Aktivity jsou součástí projektu „Spolupracující tvořivé muzejnictví“, reg. č: 0313000187, a uskutečňují se za finanční podpory Evropské unie.

Více o projektu

Kontakt

Kontaktní adresa / Fakturační údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje

Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové 3, 500 03

e-mail: ckm@muzeumhk.cz

centreforcreativemuseology@gmail.com

IČ: 00088382
DIČ: CZ 00088382
Datová schránka: jxfuv52

Mgr. Ivana Valášková

vedoucí centra

+420 734 420 630

Mgr. Sabina Kubizňáková

referentka

+420 602 151 414

Aktivity jsou součástí projektu „Spolupracující tvořivé muzejnictví“, reg. č: 0313000187, a uskutečňují se za finanční podpory Evropské unie.

Více o projektu